แนะนำผู้วิจัย

 

ชื่อ-ชื่อสกุล นายกร สุขเกษม
การศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สถานที่เกิด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้คิดค้น

• ฺำำBee Cells Lotion โลชั่นบำรุงผิวหน้าและผิวกาย

• ATD พลังพืช พลังดิน สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช สกัดโปรตีนอะมิโนจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง

• e-moon พลังภูมิคุ้มกัน พลังในร่างกาย ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและโปรตีนเดี่ยว ปรับสมดุลในร่างกาย

• Didrops พลังผม ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและพืขสมุนไพร บำรุงหนังศรีษะ

สาขาที่สนใจ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเพิ่มคุณภาพผลผลิตในการทำเกษตรอินทรีย์ และเภสัชแผนไทย
   
1985-2002 Freelance Researcher in the studies of techniques in improving plant growth and productivity.
  2002-2010 The founder of Immune Synergy Company Limited. Producer and distributor of Bee Cells Lotionthat utilizes the compounds of protein from the bee honey which is absent from contagious bacteria and iron. The advantage of this lotion is that it will not elicit allergic reaction to those users who are sensitive to chemical residuals in cosmetic and this could be harmful to the skin. More importantly, this product has received approval by the Ministry of Public Health.
Marketing Plan
   

New ways for cosmetic skin-care

 

To have beautiful and smooth skin is the top desire of everybody in every age group and gender especially amongst women who yearn for beauty products that can remove wrinkles, pimples, black spots or other blemishes.

The compounds produced in the process of making the lotion contains the following: Silicic acid chromatography) (butyric) (formic) (acetic) (lactic) (citric) (malic) (glucomic)

“Radio DJ was astonished over the research material that was made” according to the radio program hosted by Ms Kantarat Kiewsen. The website of the program can be accessed through www.djeng89.com or by phone via 083-995-1743. The program was broadcasted in five districts, namely Minburi, Bang Bua Thong, Bangna, Thonburi and Nakhon Sri Thammerat. One year after introducing Bee Cells Lotion to the general public, 370 listeners began to use the Lotion. From a survey of these listeners, all were veryl pleased with the result of using the lotion. They generally found that the lotion could make ones face beautiful, smoother, white, shinier and more healthy compared to before using the lotion. Kantarat Kiewsen mentioned in her radio broadcast that she is sure that Bee Cells Lotion could be the product of the future and another product that Thailand would be proud of.

Bee Cells Lotion is from Immune Synergy Company Limited is registered with Ministry of Public Health as a cosmetic product with the serial number 10-1-5200360 on 13 January, 2009. The researcher, Gon Sukkasem MSc, from Kasetsart University, has spent 24 years researching and discovering natural compounds in plants and flowers, lead to development of this lotion. It is believe that if the ground has water and good soil, the flower will blossom beautifully and is healthily. The resulting blossoms,after withering, yeast will occur on the surface of the flower. , This is similar to human beings who also have yeast on the surface of the skin, especially in the soft skin tissue where bacteria can easily penetrate. In the past, foreign researchers believed in making yeast chemically, the same as the yeast used in thebaking of bread. In the early days of research of Bee Cells Lotion, the researcher began with the observation of many kinds of wild flowers that withered along a watercourse. The researcher noticed that in the area where there were flowers, the waterwas cleaner than places where there was no flower. This can be explained scientifically.This phenomenon occurred because the amount of yeast and compounds from the flowers reacted through a process, ATP. , These compounds are the main food source for microorganism that are responsible for the cleaning of the water. After noticing this process, the researcher came upon a theory that humans can benefit from the microorganism as well. The researcher chose to use honey from bees that contains proteins and 19 kinds of amino acids that is beneficial to humans. Several Kasetsart University laboratory reports and scientific research papers t have proven that honey from bees has no harmful compounds or heavy iron, thus, it is the safest materiel to use for humans. According to scientific research from abroad, honey has antioxidants especially phenolic acid as well as flavonoid. These substances are able to delay deterioration of human skin tissue, smoothen out wrinkles and removed black spots, moisture and enhance regeneration of skin tissue. Furthermore the estrogen hormone in the honey can nurture the skin on the head and therefore improve hair roots as a result the hair is to be smooth, silky healthy.

Bees are biologically extremely important to the eco-system in forests in the northern part of Thailand, which is a forest that is very dense and filled with flowers, weeds and countless plants.

Bees would choose only pollen from flowers that are not contaminated with chemical residuals.The natural yeast in each flower is very different from one another. Research from international studies has proven that natural yeast can enhance nutrients in foods with neutralize pH values that skin can easily absorb that are based on Polysaccharides that is not harmful to human cells, promote healthy skin tissue along with improve the immune system. This is very much different from cosmetic available today.

Agriculture

  A plant growth substances research entitled “Farmer’s Satisfaction Towards Utilization of Plant Growth Substances in Rice” by Gon Sukkasem MSc of Kasetsart University from 2008-2010found that the rice plants had a bigger size and stronger growth. The roots where white and healthy, the rice seed has little moisture and a significant increase in yield and superioreco-system compared to other rice paddies that did not utilized the plant growth substances.
Liquid Supplement “E+Moon”
  New techniques were develop to improve the circle of food intake. Tests was done by enhancing the quality of water by adding 20 drops of E+Moon into a glass of water. A blind test with people with ill health and excellent condition to drink the formula. Blood tests of people with ill healthshowed a great improvement in their health; in addition to that their blood had been improved a great deal. This product is for those who have health issues and those with low income due to the low cost of the formula.

Researchers who are part of the studies about the microorganisms of bees are Dr. Lar Erik Eessen, Dr. Kelmer McCully, Dr. Peter Nurnuss and Dr. Keyoshi Kobayashi.