ผลการทดสอบเกสรผึ้ง 25 นมผึ้ง 25 และน้ำ 50 นน./นน. ผลิตภัณฑ์ผึ้ง โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์