คุณสมบัติเฉพาะของสูตรโปรตีนอะมิโนพิเศษ ซึ่งบุกเบิกคิดค้นโดย กร  สุขเกษม

        

          1.ช่วยเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์ ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง

          2. ช่วยในการลำเลียงอาหารมากขึ้น สู่เซลล์เจริญ และ เซลล์สืบพันธุ์

          3.เสริมสร้างกรดอะมิโนก่อกำเนิดเซลล์ใหม่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น

          4. ช่วการสร้างฮอร์โมน เอนไซม์ สารสำคัญ ต่อการเจริญเติบโต และภูมิต้านทานโรค แมลง

          5. ช่วยให้การดูดซึมสารอาหาร และ เป็นทางผ่านสารที่นำเข้าไปในลำต้นพืช

          6. ปรับสภาพ ดิน น้ำ อากาศ ให้สมดุล ลดความเคลียด ลดการปิดปากใบเร็ว ลดพิษที่เป็นอันตรายต่อพืช

          7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการละลายสารเคมี สารอินทรีย์ เร็วขึ้น 4 เท่า 

          8. ปรับในโตรเจนป้องกันการเผือใบ ทำให้ติดดอก ออกผล สร้างแป้ง และ เพิ่มน้ำตาล สร้างสี สร้างกลิ่นหอม จากการเปลี่ยนรูปสารอาหารได้เร็วกว่าโปรตีนทั่วไป

          นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ พิเศษมากกว่าผลิตภัณฑ์โปรตีน สารอาหารพืชที่มีในท้องตลาด สูตรโปรตีนพิเศษ นี้เหมาะกับเกษตรกรปลูกพืชที่ต้องการเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี มีความต้องการให้พืชของตนแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค แมลง มากขึ้น