แนะนำผู้วิจัย

ชื่อ-ชื่อสกุล ดร.กร สุขเกษม
การศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน), ปร.ด. (เกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน.
  Doctor of Philosophy (Tropical Agriculture), Ph.D. (Tropical Agriculture). Kasetsart University, Bangkhen.
สถานที่เกิด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้คิดค้น

• Bee Cells Lotion โลชั่นบำรุงผิวหน้าและผิวกาย

• ATD พลังพืช พลังดิน สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช
สกัดโปรตีนอะมิโนจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง

• e-moon พลังภูมิคุ้มกัน พลังในร่างกาย ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และโปรตีนเดี่ยว ปรับสมดุลในร่างกาย

• Didrops พลังผม ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและพืขสมุนไพร
บำรุงหนังศรีษะ

สาขาที่สนใจ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเพิ่มคุณภาพผลผลิต
ในการทำเกษตรอินทรีย์ และเภสัชแผนไทย 

      สั่งซื้อสินค้า โอนเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กร สุขเกษม
หมายเลขบัญชี
7202124123 ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ รามอินทรา