โปรตีนอะมิโน R&D 2551

        คิดค้นวิจัยโดย กร สุขเกษม วท.ม.เกษตรศาสตร์. โปรตีนอะมิโน R&D 2551 ผลิตมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสกัดผลิตภัณฑ์ผึ้งขั้นสูง โปรตีนอะมิโน R&D 2551 คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนที่ประกอบด้วยพอลิเพปไทด์พับซ้อนอัดแน่นเป็นโมเลกุลที่อยู่ในสภาพที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต และการทำละลายทางกายภาพและฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ

        1) โปรตีนอะมิโน R&D 2551 มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดได้อย่างไร เมื่อฉีดพ่น 20-40 cc/ น้ำ 20 ลิตรสัมผัสต้นพืช

 

        พืชใช้คาร์บอนไดออกไซค์ + น้ำ + แสงแดด เพื่อเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์แสง โปรตีนอะมิโน R&D 2551 มีพลังงานประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มที่ทำละลายเปลี่ยนรูปคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ ทำให้ละอองน้ำรวมตัวกับธาตุอาหารอยู่ในสภาพพอเหมาะสมดุลและเล็กมากที่สุด ดูดซับความร้อนไม่ให้เกิดอันตรายต่อเซลล์พืช ทำให้ประสิทธิภาพของคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ + แสงแดดมีประสิทธิภาพสูงสุด

        คลอโรฟิลล์เป็นสารสำคัญในการสร้างอาหารจะมีมากขึ้นทำให้ขนาดแผ่นใบ ความหนาเส้นใยความแข็งแรงของใบพืชที่สำคัญคือการปรุงอาหารที่ได้สารอาหารหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชใด้อย่างพอเพียงครบถ้วนทุกเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของส่วนประกอบของต้นพืชเช่น ใบ ดอก ผล เมล็ด ราก ลำต้น

 

        2) โปรตีนอะมิโน R&D 2551 มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างไร เมื่อฉีดพ่นหยดรดราด 20-40 cc/20 ลิตร

        ดินในประเทศไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชมากนัก ยกเว้น แหล่งทรุดโทรมไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกแต่ที่มีปัญหาขณะนี้คือ การปลูกพืชติดต่อกันไม่ได้พักหน้าดิน และความเป็นกรดเป็นด่างดินเค็มทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผลผลิตตกต่ำขาดทุนและการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไป ทำให้ตกค้างดินแข็งทำลายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นประโยชน์ต่อดินมีน้อยลง โปรตีนอะมิโน R&D 2551 หยดลงไปกับน้ำ 50 cc/ ไร่ ทำให้อนุภาคน้ำแตกตัวละลายดิน และสารอาหารเหล่านี้อยู่ในสภาวะที่สร้างชีวิตใหม่ขนาดเล็กเช่น สาหร่ายมีเขียวแกรมน้ำเงิน แบตทีเรีย ราที่มีประโยชน์ โปรโตซัวเกิดชีวิตขึ้นเป็นจำนวนมากมาช่วยย่อยสลาย เศษวัชพืชและอาหารในดินมาใช้ประโยชน์ในการเจริญโตได้อย่างเหนือธรรมชาติแต่ไม่ทำให้กลายพันธุ์

 

        3) โปรตีนอะมิโน R&D 2551 มีผลต่อความอุดสมบูรณ์ของน้ำได้อย่างไร

        น้ำมีหลายด้านมีทั้งทำลายชีวิตและโอบอุ่มชีวิต เช่นน้ำเน่าเสียและ น้ำที่อุดมไปด้วยออกซิเจน ส่วนที่เกี่ยวกับพืชนั้นจะเกี่ยวข้องที่คุณภาพของน้ำและความสามารถในการทำละลายธาตุอาหารจากดินและทำให้ดินเกิดละอองดินที่มีสารอาการอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้โดยมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ หรือตัวนำพาถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วสารอาหารจะระเหยอย่างรวดเร็วอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ไม่มากนักจึงเกิดการสูญเสียไปในชั้นบรรยากาศเกิดผลเสีย ในสิ่งแวดล้อมอากาศมีออกซิเจนต่ำโปรตีนอะมิโน R&D ผสม 20-40cc/ น้ำ 20 ลิตร องค์ประกอบของน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม ออกซิเจน 1 อะตอม จะเกิดการแตกตัวแลกเปลี่ยนกับพอลี่เปปไทด์ หน่วยโปรตีนขนาดเล็กที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มเช่นไฮดร๊อกซิลไอออนประจุลบจะรวมตัวกับสารละลายมากขึ้น ลดตะกอนดินช่วงเวลาที่พืชดูดซึมน้ำเข้าไปรากที่อยู่ใต้ดินจะได้รับสารอาหารสูงขึ้นครบถ้วนหลากหลายชนิดเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องในการเจริญเติบโต

 

        4) โปรตีนอะมิโน R&D2551 ลดโรคและแมลงได้อย่างไร

        การระบาดของโรดและแมลงขึ้นอยู่กับสภาพที่เอื้อต่อการขยายพันธุ์และการทำลาย เช่น โรคจะเข้ามาทำลายพืชนั้นถ้าพืชมีภูมิต้านทานต่ำก็จะเป็นต้นเหตุเกิดโรคพืชหลายชนิด เช่น แบตทีเรีย เชื้อรา ไวรัส แสดงอาการที่ใบ ผล ลำต้น โคนราก เหลืองใหม้เน่าเสีย และเชื้อทางชนิดจะขยายทวีจำนวนบริเวณดินที่อาจจะเกิดที่ดินเองหรือใบที่เป็นโรคอยู่ก่อนแล้วหล่นร่วงลงมาและระบาดทำลายส่วนต่างๆของต้นพืชเช่น รากเน่า โคนเน่า แผลลำต้นเกิดเชื้อรา เนื้อเปื่อยยุบตัวทำให้เซลล์ใหม่ งอกมาปิดรอยแผลเดิมไม่ได้โปรตีนอะมิโม R&D 2551 ช่วยให้พืชแข็งแรงทุกส่วนโดยเฉพาะสารต้านทานโรคและแมลงจะทีมากในลำต้นพืชใบพืช ผลพืชตลอดจนความแข็งแรงของโครงสร้างใบที่มีเส้นใยของพืชเอง และโปรตีนอะมิโน R&D 2551 ช่วยปรับความสมดุลของปัจจัยแวดล้อมอุดมไปด้วยออกซิเจนเป็นกลไกทำให้แมลงและโรคไม่สามารถขยายพันธุ์ได้มาก

 

        5) โปรตีนอะมิโน R&D 2551 เพิ่มผลผลิตของพืชชนิดต่างๆได้อย่างไร

        พืชจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากน้อยไม่เท่ากันมีหลายปัจจัยเช่นพันธุกรรมลักษณะกายภาพดันน้ำอากาศอุณหภูมิ ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงความสามารถของพืชเองและดินน้ำแร่ธาตุอุณหภูมิการเกิดใหม่ของพืชมี ความสำคัญมากต่อการเพิ่มผลผลิต เปอร์เซ็นต์ การงอกของเมล็ดราก , ท่อนพันธุ์ , หัว , เหง้า ใช้โปรตีนอะมิโน R&D2551 แล้วจากเดิม 75% อัตราการงอกจะเพิ่มขึ้นถึง 95% และใช้โปรตีนอะมิโนร่วมกับปุ๋ยยาทั่วไป ทำให้พิษที่เป็นอันตรายต่อรากลดลงทำให้รากดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อทุกส่วนและทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชทำให้ผลผลิต

 

        6) โปรตีนอะมิโน R&D 2551 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารเคมีคุมฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงได้อย่างไร

        โปรตีนอะมิโน R&D 2551 20-40cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับยาคุมหญ้าในนาข้าว ทำให้ประสิทธิภาพการคุมหญ้าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ และทำให้พืชไม่การเจริญเติบโต เป็นอีกวิธีหนึ่งทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แตกต่างจากใช้ยาคุมเพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจน ส่วนผสมกับยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลง ยากำจัดโรคพืช ทำให้ตัวยาละลายกับน้ำได้ดีมากขึ้นและเป็นโมเลกุลเล็กลง ประจุหลายกลุ่มของโปรตีนอะมิโน R&D 2551 ช่วยให้ตัวยาเกาะยึดกับส่วนต่างๆของพืชได้มากขึ้นและออกฤทธิ์ได้ดีกว่าและสลายเร็วขึ้นไม่ตกค้างในพืชและดินช่วยให้สภาพสิ่งแวดล้อมอุดมไปด้วยออกซิเจนที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตลดภาวะเรือนกระจก